Бутик Dolce & Gabbana в Венеции

Фото: Antoine Huot; Daniel Moulinet