Офис в голубых тонах в Кракове

Фото: Anna Łoskiewicz-Zakrzewska, Jacek Kołodziejski